Przeglądy instalacji elektrycznych są wykonywane okresowo w celu sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej w budynku. Konieczność ich wykonywania może wynikać z przepisów prawa, konieczne jest zarówno wykonywanie przeglądów okresowych jak i przed oddaniem budynku do użytku. Badania instalacji mogą być wykonywane tylko przez fachowców posiadających odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawieniami. Przeglądy mają na celu określenie stanu technicznego instalacji, który ma wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Firma RK-INSTAL oferuje usługę okresowych badań elektrycznych na terenie Gdyni, Gdańska i całego województwa pomorskiego. Sporządzamy wymaganą dokumentację urzędową, wymaganą do przedłużenia okresów eksploatacji urządzeń i instalacji. 

 

Kompleksowe pomiary elektryczne - trójmiasto

Wykonujemy badania instalacji elektrycznych w zakresie przewidzianym przez przepisy ustawy prawa budowlanego. Nasza firma działa na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i całego województwa pomorskiego.

Wśród naszych klientów znajduje się wielu właścicieli i zarządców dużych nieruchomości. Mamy doświadczenie w kompleksowej obsłudze dużych firm. Oferujemy wykonywanie pomiarów instalacji w:

  • Domach i mieszkaniach,
  • Obiektach handlowych i usługowych,
  • Obiektach użyteczności publicznej,
  • Biurowcach,
  • Zakładach przemysłowych,

Oraz innych budynkach które tego wymagają.

Wszystkie badania są zakończone sporządzeniem protokołu, który jest urzędowym zaświadczeniem prawidłowego działania instalacji. Na podstawie tego dokumentu jest możliwe uzyskanie np. uzyskanie zgody na oddanie lokalu do użytku. 

Dlaczego firma RK-INSTAL?

Doświadczeni specjaliści

Nasza ekipa jest doświadczona w wykonywaniu przeglądów i pomiarów, również we większych budynkach.

Niezbędne uprawnienia

Posiadamy uprawnienia do wykonywania okresowych przeglądów technicznych instalacji.

Wykonujemy naprawy

W przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas przeglądu oferujemy naprawę stwierdzonych useterek.

Badania okresowe instalacji elektrycznych dla wspólnot mieszkaniowych

Usługi przeglądu instalacji elektrycznych w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oferujemy między innymi dla wspólnot mieszkaniowych, administratorów budynków i przedsiębiorstw posiadających własne lokale. Świadczymy też usługi dla osób prywatnych, starających się o uzyskanie odbioru instalacji w budynku. Nasza firma chętnie nawiązuje stałą współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie kompleksowej obsługi budynków. Jeśli przegląd wykaże, że wymagana jest naprawa instalacji elektrycznej – najczęściej podejmujemy się jej na miejscu. Ze względu na lokalizację naszej firmy obsługując klientów z trójmiasta mamy możliwość szybkiego dojazdu i naprawy usterki. 

W jaki sposób wykonywane są przeglądy?

Okresowe przeglądy instalacji to przede wszystkim zbadanie poprawności działania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i przeciwporażeniowych. Sprawdzane są bezpieczniki i rozdzielnie elektryczne. Badany jest również stan izolacji przewodów i jakość uziemienia instalacji, sprawdzana jest odporność sieci elektrycznej na uszkodzenia i zwarcia. Badanie stanu instalacji odgromowej sprawdza bezpieczeństwo budynku w przypadku wyładowań atmosferycznych. Po zakończonych badaniach sporządzana jest dokumentacja, zgodnie z wymaganymi standardami. 

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące projektu lub wykonania instalacji elektrycznych. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.

+48 513 160 204